04
Kĩ năng
Kĩ năng làm việc

NT-WEB

Trong gần một thập kỷ, chúng tôi có nhiều cơ hội làm việc trong môi trường
công nghệ web, cho phép tôi thu thập được một lượng kinh nghiệm đáng kể.
Làm việc cho các công ty và cá nhân trong và ngoài nước, chúng tôi đã gặp
và học hỏi từ những người tuyệt vời và đầy tham vọng.

  • Thiết kế đồng hộ thương hiệu – Trang đích người dùng
  • Thiết kế tối ưu kết hợp giao diện người dùng UX – UI
  • Tối ưu SEO google từ thẻ H1,H2,H3, thẻ ảnh,..
  • Hệ thống quản trị web thông minh
  • Tối ưu tốc độ website
Front-end
Back-end
ReactJS
Angular